Vg nyheter direkte. Sjå direkte frå Mannen 2019-11-14

Sjå direkte frå Mannen

vg nyheter direkte

. Denne gongen gjekk det eit større ras, som er rekna som det største sidan 2014. Raumabanen blir også innstilt ved raudt farenivå. I 2018 blei farenivået oppjustert seks gonger. Dette området er ikkje i fare no.

Next

Sjå direkte frå Mannen

vg nyheter direkte

Spørsmålet er berre når det skjer. I ettertid har dei bestemt seg for å ikkje prøve dette igjen. I framtida fryktar ein eit enormt fjellskred på 2—3 million kubikk. Aldri før har bebuarane blitt evakuerte så tidleg på året. . . .

Next

Sjå direkte frå Mannen

vg nyheter direkte

. . . . . . .

Next

VG Trav

vg nyheter direkte

. . . . . . .

Next

Sjå direkte frå Mannen

vg nyheter direkte

. . . . .

Next

Sjå direkte frå Mannen

vg nyheter direkte

. . . . . .

Next

VG Trav

vg nyheter direkte

. . . . . .

Next

VG Trav

vg nyheter direkte

. . . . . .

Next

Sjå direkte frå Mannen

vg nyheter direkte

. . . . . . .

Next