Question: Hoeveel jongeren daten online?

Eén op de drie vrijgezellen doet aan online dating en 14 procent van alle Nederlandse stellen kent elkaar via internet, blijkt uit cijfers van het CBS. Online daten is niet meer weg te denken uit de paringsdans van de moderne mens, zegt Marcelino Lopez, schrijver van het boek Liefde in Tijden van Facebook.

Hoeveel relaties tot de ware?

Volgens experts is je vijfde seksuele partner je ware partner. Hoe dat werkt? Zeker tweeduizend mensen werden geïnterviewd over hun liefdesleven. De meesten gaven aan dat ze juist na vier andere relaties, wilde nachten of flings te hebben gehad, goed konden bedenken wat ze zelf zochten in een man.

Hoe weet je dat hij de ware is?

Iemand die de ware is, zou:Altijd dezelfde interesses hebben als jij.Een telepathische connectie met je hebben.Nooit ruzie met je maken.Altijd van je houden.

Hoeveel relaties heeft iemand gemiddeld?

Veel vaker gebeurt het echter dat mensen tijdens hun leven meerdere partners verslijten. Maar wat is het gemiddeld aantal relaties dat iemand tijdens zijn leven heeft? Uit onderzoek blijkt dat wij in Nederland gemiddeld 5,7 relaties in ons leven hebben.

Hoeveel procent van de mensen is single?

Tussen 1947 en 2017 is het aantal mensen dat alleen woont, de zogenaamde alleenstaanden, gegroeid van 285 duizend naar bijna 3 miljoen, ofwel van 5 naar 22 procent van alle meerderjarige Nederlanders.

Hoeveel jongeren hebben een relatie?

Uit onderzoek van InSites Consulting is gebleken dat 23% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar een relatie heeft en dat daarmee dus 77% single is. Maar zo zwart-wit is het niet in de jongerenwereld. Tussen single en relatie bevindt zich namelijk een groot grijs gebied.

Waar vinden de meeste mensen hun partner?

Waar de meeste mensen hun partner ontmoeten: de cijfersTijdens het uitgaan, tijdens vakantie of tijdens andere recreatie-activiteiten.Op het werk.Via vrienden, kennissen en buren.Via een vereniging, bijvoorbeeld een sportclub of kerk.Op internet.

Join us

Find us at the office

Heston- Cat street no. 49, 44572 Yerevan, Armenia

Give us a ring

Kaeli Mastroddi
+51 487 505 696
Mon - Fri, 8:00-19:00

Contact us