2. verdenskrig norge. Forsiden 2019-11-13

ChevronDown

2. verdenskrig norge

Når mennesker var i så stor nød som de sovjetiske krigsfanger var der mange der ville hjælpe dem. Omkring 500 tromsøværinger deltok i evakueringsarbeidet. Stalin aksepterte at Norge tilhørte den britiske. Dette ble avvist fra norsk side. Et titalls krigsfanger ble hjulpet på denne måten. Det økonomiske samarbejde med tyskerne under krigen er ligeledes meget lidt udforsket.

Next

1940

2. verdenskrig norge

Før framrykningen av de sovjetiske styrkene ble sluppet ut i fallskjerm for å. Dessuten nørte Quislings besøk opp om denne frykten, siden Quisling tegnet et bilde av en norsk regjering som ville unngå en reell nøytralitet til fordel for England. I 1942 blev der dannet , ledet af. Den unge sømand og spaniensfrivillige organiserede fra til den såkaldte , der gennemførte mere end 200 -aktioner i Norge. Den slovakiske stat forsøgte at undgå nazificering, men blev besat af Nazi-Tyskland i september. Tyske styrker inntok Lillehammer, mens britiske soldater etablerte stillinger ved Balberkampen ved. Derudover blev besat, da de kunne bruges som base for , som kunne true konvojer til.

Next

Norge under andre verdenskrig

2. verdenskrig norge

Med en slik opplæring stod det norske forsvaret opp mot det som var verdens største militærmakt den gang. I kommune overvintret omtrent 70 personer i huler og gammer. Den sidste forhindring for de allierede var. Også denne gruppe endte i Auschwitz. Det var ingen regulære kamper mellom norske og tyske styrker, bare mindre tilfeldige sammenstøt med tyske patruljer. Danske soldater i fremmed tjeneste 66 danskere fløj i de allierede flystyrker , og de Frie Norske Flyverstyrker , hvoraf 26 omkom. De norske styrkene trakk i november og desember vestover, noen til Hopseidet og Sørøya, andre opp Tanadalen og til Kautokeino.

Next

De norske ofrene for annen verdenskrig

2. verdenskrig norge

Tyske hærstyrker inntok Åndalsnes 2. Angrebet blev til en vis grad en succes, da japanerne fik sænket 18 amerikanske skibe hvoraf fem krigsskibe med amerikanske tabstal på 2403 mand mod bare 29 japanske fly, fem japanske og 64 mand. De stoppet opp ved , og mellom dem og tyske tropper lenger vest oppsto det et i Finnmark og Nord-Troms der tyskerne raserte alt, og det meste av befolkningen ble tvangsevakuert sørover. Det medførte, at de ikke kunne sættes ind på andre og vigtigere frontafsnit. Han lovet tyskerne ny respekt og ny stormaktsrolle. Opprustningen og alliansepolitikken etter krigen har sine røtter i krigsopplevelsene. Fra en spontan, famlende og nokså sprikende start utviklet motstanden seg til en bred folkebevegelse.

Next

Forsiden

2. verdenskrig norge

Det ble da oppfordret til å løse konflikter gjennom dialog fremfor militært. Det tyske militære, , utgjorde en okkupasjonsstyrke på flere hundre tusen mann, og militære interesser kom til å sette et sterkt preg på norsk økonomi, nærings- og arbeidsliv. Lie og Holtskog kom 21. Jonas Lie mente at evakueringen var fullført midt i november. Ingen ordinær feltbrigade, ikke engang i Nord-Norge, enn si noen arméavdeling, ble satt på krigsfot under felttoget i 1940. Sovjetiske styrker nådde Tana 8. Dato - Sted Resultat Tysk seier Stridende parter : Kommandanter og ledere Styrker ca.

Next

Retsopgøret i Norge efter 2. verdenskrig

2. verdenskrig norge

Lytter så selv andægtigt til Bitte Mois nydelige fremføring af norske folkeviser, og hylder henne med en lille gave, en æske de har lavet i fangelejren. Statsminister oppsummerte det slik: «I sin brutale enkelthet er problemene følgende: Til en befolkning på 70 000 mennesker står det igjen hus til vel 10 000 mennesker». Evakueringsflåten ble angrepet til ut på ettermiddagen 4. Andre kilder oppgir at 36 817 ble evakuert fra Finnmark, mens 22 730 unndro seg evakuering og overvintret. Hitler betraktet tyskerne som det naturlige herrefolket i Europa, et folk som var utvalgt av skjebnen til å lede de andre nasjonene. Bare halvparten av disse regnes å ha tilhørt den effektive stridsstyrken. Andre kilder oppgir at 310 overvintret i Altafjord-distriktet.

Next

Norge under 2. verdenskrig

2. verdenskrig norge

Etter å ha oppfordret flyktningene til å dra vestover, dro Lie videre vestover til. Det måtte reises brakker for hundretusener av tyske soldater som skulle ha et sted å bo. På veien i Alta var det også en strøm av krigsfanger, tyske styrker, kjøretøy, hester og forsyninger. I: John Gilmour og Jill Stephenson red. Senere på aftenen, blev et dokument skrevet på Elverum folkehøgskule - Elverum-fuldmakten. Det er påfaldende hvor lidt de norske historikere har skrevet om sovjetfangerne, hævder historikeren Ole-Jacob Abraham. Befolkningen i Øst-Finnmark må ansees tapt dersom ikke hvert skip og minste fartøy i Troms og Nordland blir rekvirert og dirigert til Hammerfest de nærmeste 14 dagene.

Next

Sovjetfangerne i Norge under 2. verdenskrig

2. verdenskrig norge

Tyskland ble også ansett for å kunne motvirke spredning av kommunisme til vesten, at de vestlige statene var tjent med et større Tyskland. Hitler truet med krig, og på en stor konferanse i München høsten 1938 ble stormaktene i Europa enig om å gi disse områdene til Tyskland som et rettferdig krav. Materialerne var enkle og ikke så vanskelige at få fat i, det kunne være både af træ, aluminium og plast. Det ble lite igjen til vedlikehold, og bygninger og utstyr ble nedslitt. Jonas Lie og tvang tre motvillige norske politikonstabler til å gjennomføre henrettelsen. Om krigens betydning og om etterkrigsdebatten i Norge.

Next

ChevronDown

2. verdenskrig norge

Dette var en verkebyll for tyskerne. Militær oppbygging Etter at Hitler kom til makten i 1933, begynte han en storstilt militær oppbygging av Tyskland. I underkant av 5 000 tyskere hadde omkommet under felttoget i Norge. Dessuten ville kontroll over norskekysten også bidra til å stramme inn blokaden av Tyskland. Hans efterfølger, , forhandlede sig til en våbenhvile med de allierede den , og Italien var hermed ikke længere Tysklands allierede. De syke fikk komme i land i Tromsø før «Adolf Binder» gikk videre til Narvik.

Next